Δημιουργία, εγκατάσταση και υποστήριξη ενσύρματων & ασύρματων δικτύων

Μελέτη, σχεδιασμός & εγκατάσταση ταχύτατων δικτύων. Λύσεις για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η εταιρεία μας πρωτοπορεί και προωθεί τη χρήση όσο γίνεται πιο σύγχρονων και πιο γρήγορων δικτύων δεδομένων Η/Υ γιατί μόνο έτσι πιστεύουμε πως μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι νέες τεχνολογίες και η ενσωμάτωσή τους στην καθημερινότητά μας.

Εκμεταλλευτείτε τις ευκολίες που σας προσφέρει ένα ταχύτατο και αξιόπιστο δίκτυο στην επιχείρηση σας, στο γραφείο ή το σπίτι. Μαζί με τις ευκολίες όμως έρχονται και οι κίνδυνοι. Διαθέτουμε όλα τα εργαλεία, τη γνώση και τις λύσεις που απαιτούνται για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του δικτύου σας και να σας κρατήσουμε μακριά από κάθε κίνδυνο.

//diploclick.gr/wp-content/uploads/2018/03/network.png

Υπάρχει μια ιεραρχία στην αλληλουχία ενεργειών που τηρούμε όταν καλούμαστε να εγκαταστήσουμε ένα νέο ή να ανακαινίσουμε ένα υπάρχον δίκτυο. Παρακάτω αναλύονται οι ενέργειες με τη σειρά και αναλυτικά:

 • Καταγραφή αναγκών και απαιτήσεων που καλείται να καλύψει το νέο δίκτυο
 • Χαρτογράφηση υπάρχοντος δικτύου και πριζών (εφόσον υφίσταται)
 • Μελέτη νέου δικτύου, σχεδιασμός τοπολογίας καλωδίωσης και προϋπολογισμός κόστους
 • Προμήθεια εξοπλισμού (καλώδια, routers, HUBS, πρίζες κ.α.) και κατασκευή καναλιών
 • Κατασκευή καλωδίωσης δικτύου δεδομένων
 • Εγκατάσταση Rack με όλο τον περιεχόμενο εξοπλισμό (Patch Panel, Server, Router, Switch, UPS)
 • Ρύθμιση - προγραμματισμός - παραμετροποίηση των συσκευών που ανήκουν στο δίκτυο και δημιουργία ρόλων (DNS server, DHCP server, Database Server, NAS file server, Active Directory)
 • Έλεγχος άψογης επικοινωνίας όλων των συσκευών μεταξύ τους στην ταχύτητα που έχουμε ορίσει (συνήθως στα 1000Mbps)
 • Ορισμός κανόνων και ρυθμίσεις για την ασφάλεια του δικτύου (firewall, content filtering, traffic log monitoring κτλ)
 • Παράδοση του δικτύου με καταγεγραμένη κάτοψη με όλες τις πρίζες και τις συσκευές αριθμημένες. Η χαρτογράφηση βοηθάει πολύ στην μετέπειτα χρήση του δικτύου και στον αποτελεσματικό εντοπισμό μελλοντικού προβλήματος.
 • Ενημέρωση του υπεύθυνου Ασφαλείας και Πληροφορικής της επιχείρησης για την ορθή χρήση του δικτύου, τους κανόνες ασφαλείας και τις επιπτώσεις μη τήρησής τους.

Η ανάγκη για γρήγορα και ασφαλή δίκτυα υπάρχει από τα σπίτια μας μέχρι τη δομή του κράτους και των Υπουργείων. Αυτή η ανάγκη πρέπει να καλυφθεί σωστά, το δυνατόν οικονομικά χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και την ασφάλεια βέβαια, με αξιοπιστία και συνέπεια.

Από το 2006 εγκαθιστούμε και συντηρούμε πάσης μορφής δίκτυα, τα αναβαθμίζουμε, τα προσαρμόζουμε και τα θωρακίζουμε. Προτείνουμε καινοτόμες αλλά δοκιμασμένες λύσεις πάντα κοιτώντας το μέλλον και τις προσεχείς ανάγκες που αυτό δημιουργεί. Είμαστε δίπλα στον πελάτη για να λύσουμε κάθε δυσλειτουργία και να αποκλείσουμε κάθε κενό ασφαλείας.

//diploclick.gr/wp-content/uploads/2020/01/logo-transparent-610.png